Avasta Haapsalu ruubatades, tõugates takka või velotades!